Δίκτυο

Με βασικό κριτήριο την ενίσχυση της εικόνας της COSMOTE ως προς την υπεροχή του δικτύου της, διοργανώσαμε ένα large scale πανελλαδικό promo με πολυάριθμες «Oμάδες Kρούσης CΟSMOTE».