Η εταιρεία μας

Η Hogarth & Ogilvy δημιουργήθηκε στον Ιανουάριο του 2011 και είναι ενταγμένη στον όμιλο της Ogilvy. Aποτελεί την ελληνική υλοποίηση του παγκόσμιου δικτύου της Hogarth & Ogilvy.

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν:

- Δημιουργικό Below the Line
- Σχεδιασμό Συσκευασιών
- Παραγωγή και επιμέλεια εκτυπώσεων

Εστιάζοντας στο τρίπτυχο δημιουργικότητα-ταχύτητα-ευελιξία, το δυναμικό της Hogarth & Ogilvy, με τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης, της επικοινωνίας και της παραγωγής, έχει ως κύριο στόχο την επίτευξη του ποιοτικότερου αποτελέσματος.

Hogarth-Ogilvy